Samen met de buurt aan tafel, om in gesprek te gaan over het voedselaanbod in de wijk. Wat betekent gezonde en duurzame voeding voor jou? 

De rol van voedsel in jouw omgeving

De voedselomgeving verwijst naar het voedsel dat voor ons beschikbaar is in onze omgeving: Plekken waar we boodschappen doen, iets snels afhalen of waar we uit eten gaan. Dit kan bijvoorbeeld de supermarkt, de weekmarkt, of een restaurant of snackbar zijn. Samen met bewoners en lokale ondernemers gaan we op onderzoek uit hoe de voedselomgeving beter kan aansluiten bij de wensen van de mensen in de wijk. Wat is een gezonde voedselomgeving en hoe maken we die samen?

Wat is belangrijk voor jou?

Wat wil je veranderen?

Wat moet hetzelfde blijven?

In dit project doen we aan co-creatie. Maar wat betekend dat precies?

Co-creatie is een proces waarin je samen met andere mensen op onderzoek uit gaat. Je bekijkt gezamenlijk een probleem vanuit verschillende perspectieven, leert elkaar kennen en zoekt vanuit daar naar oplossingen. Het is een kans om nieuwe dingen te leren, om betrokken te zijn bij jouw interesses en om samen tot een duurzame oplossing te komen.

Juist door met verschillende mensen aan tafel te zitten kunnen problemen die op het eerste gezicht heel ingewikkeld lijken toch opgelost worden omdat verschillende mensen verschillende inzichten en bijdragen kunnen leveren. Daarom verwelkomen we mensen met verschillende achtergronden om plaats te nemen aan tafel en samen in gesprek te gaan.

Dit project is onderdeel van Tipping the Balance, een samenwerking tussen Wageningen Universiteit (WUR) en Waag.

Dit project is gefinancierd door NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Imme Ruarus via imme@waag.org of met Ward van Hoeven via ward.vanhoeven@wur.nl